Lunchtränare? Nu ber vi om vaccinationsbevis.

Av omtanke om våra tränande i riskgrupp kommer vi att be om vaccinationsbevis för dig som tränar dagtid.

Till Dig som tränar på lunchträningen.

Efter mycket övervägande har styrelsen beslutat att kräva vaccinationsbevis av alla som tränar på dagtid. Detta är av omtanke om våra medlemmar som tillhör en riskgrupp varav flera tränar just på lunchträningen.
Detta gäller i första hand under höstterminen med möjlighet till förlängning.
Vi sparar inte uppgifterna om din vaccination i något register.

Du kan hämta ditt vaccinationsbevis här:
https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/covidbevis/

Alla tränande ska visa ett vaccinationsbevis för någon av oss senast tisdag 19/10.
Den som är borta från träningen 19/10 måste visa intyget när de nästkommande gång besöker dojon och då själva initiera detta.
Om du inte kan eller vill vaccinera sig så betalar vi tillbaka din avgift för terminen.

Vaccinationskravet gäller endast lunchträningen. Även den som är vaccinerad ska stanna hemma vid sjukdomssymptom samt tvätta/sprita händerna innan träning eftersom vi tränar en kontaktsport.

Vi informerar er som tränar på lunchträningen både genom mejl och fysiskt brev samt delar informationen på hemsidan.
Tack för Din förståelse.

Med vänliga hälsningar
Conny Helgesson Ferm & Emma Helgesson
Klubbledare
Gojukai Seinan KK