Att tävla….

… i kata

Kata är ett slags förbestämt, pedagogiskt rörelse-mönster med offensiva och defensiva tekniker. Denna disciplin har mycket långa anor och tränas i alla klubbar som utövar traditionell karate. Många instruktörer anser att det är just i katan som det går att finna nyckeln till karate. I rörelsemönstren kan man nämligen hitta århundraden av erfarenheter som lagts till varandra.

Katorna har olika namn beroende på vilken typ av kamp de är tänkta att efterlikna. Ibland har inspira-tionen kommit från t ex kattens eller tranans sätt att försvara sig. I andra fall anger katans namn bara de antal steg som man behöver utföra. Men inte sällan är katans ursprung helt okänt idag.

För att tävla i kata behövs en plan, jämn yta. De tävlande går upp två och två. Den ena bär rött bälte (japanska: aka) och den andra blått (japanska: ao). Först gör aka sin kata och sedan följer ao. Därefter är det dags för domarnas utslag som antingen visas med siffror (som ex. konståkning) eller med hjälp av enkla flaggsignaler. Majoritetsbeslut gäller, d v s det kan bli 3–0 eller 2–1. I vissa matcher används fem istälelt för tre domare, men majoritetsbeslut tillämpas likväl.

När domarna ska avgöra vilken tävlande som är bäst tittar de bl a på timing, rytm, fokusering, balans, hastighet och andning. Den tävlande får inte ändra själv i katans mönster genom att t ex lägga till egna tekniker.

Viktigt är också att utförandet inte liknar en dans eller en uppvisning. Istället ska den uppvisas enligt traditionella värden och principer. Katan ska vara realistisk i kamptermer och uppvisa koncentration, uthållighet och kraftpotential. Den måste visa såväl styrka, uthållighet och hastighet som elegans, rytm och balans.

Lagtävling
I lagtävling tävlar man tre och tre. Domarna utser vinnaren enligt samma kriterier som ovan, men de tar även hänsyn till lagets inbördes synkronisering av rörelserna.

… i kumite

Kampmomentet i karatetävling kallas kumite. Matchtiden är tre minuter för Seniorer och U-21, två för Kadetter och Juniorer. Matchytan utgörs av en matta (japanska: tatami) på 8×8 meter. De tävlande bär rött eller blått  bälte.

I kumite, är det maximal kontroll som gäller. Domarna måste blixtsnabbt kunna avgöra om det är poäng, varning eller bestraffning.

Antalet domare är fyra stycken varav en leder matchen. Domarna på en tatami arbetar i ett team. Med hjälp av ett komplext system av flaggsignaler i olika kombinationer fattar de beslut om t ex poäng, bestraffning, vinst eller diskvalificering.

Den tävlande som först uppnår 8 poängs ledning vinner. Vinst ges även när en tävlande efter match-tidens slut har flest poäng, genom domslut eller genom att en tävlande bestraffas, ger upp matchen eller diskvalificeras.
Är det lika ställning vid matchens slut beslutar domarna vem som ska vinna, baserat på följande:

  • De tävlandes attityd, ”fighting spirit” och styrka.
  • Överlägsenhet i taktik och uppvisade tekniker.
  • Den tävlande har initierat merparten av de tekniska handlingarna.

 

Lämna ett svar

Karate för Dig!