Historik

Karate-do

Karate-do, ”Den tomma handens väg”, utvecklades på den japanska ön Okinawa. Okinawa hade ett stort utbyte med Kina, kulturellt och ekonomiskt. Genom att där studera kinesiska kampkonster och kombinera dessa med det inhemska självförsvarssystemet utvecklades Karate-do.

Goju ryu

Goju ryu, ”Hårdmjuk stil”, utvecklades av Sensei Chojun Miyagi som levde 1888-1953. Hans lärare, Kanryo Higashionna ca 1853-1915, hade tillbringat ca 15 år i Kina. Därifrån hade han med sig de traditionella katorna (Sanchin, Saifa, Seienchin, Sanseiru, Shisochin, Seipai, Seisan, Kururunfa och Suparinpei). Sensei Chojun Miyagi skapade kata Gekisai och även kata Tensho. Katorna Sanchin och Tensho är essentiella inom Goju Ryu och symboliserar det hårda (kata Sanchin) och det mjuka (kata Tensho).

Stilens namn är inspirerat från det kinesiska verket Bubishi, där en passage talar om att allt i universum andas, ”The way of inhaling and exhaling is hardness and softness”.

Goju-kai

Kaiso Gogen Yamaguchi

Japanska Goju-kai (kai = organisation) grundades 1950 av Kaiso Gogen Yamaguchi som levde 1909-1989.  Kaiso Gogen Yamaguchi studerade under Sensei Miyagi i Kyoto i Japan. Som karateutövare fick Kaiso Yamaguchi enorm respekt för sin smidighet och styrka. Han var också en organisatör av rang och bidrog till att skapa JKF, Japan Karate-do Federation. Kaiso Gogen Yamaguchi gjorde också ett imponerande arbete med att sprida Goju-karate över världen. Kaiso grundade 1965  International Karatedo Gojukai Association som idag har utövare i ca 65 länder.

Saiko Shihan Goshi Yamaguchi, 8:e dan, Hanshi

Ordförande för International Karate-do Goju-kai Association och chefsinstruktör är Saiko Shihan Goshi Yamaguchi. Han föddes 1942 som tredje son till Kaiso Gogen Yamaguchi. Saiko Shihan började sin karateträning vid åtta års ålder. Med aldrig sinande entusiasm fortsätter han att inspirera och undervisa världen över samt i sina dojos i Tokyo. Saiko Shihan Goshi Yamaguchi är inte enbart en fantastisk karateutövare utan också ett föredöme som budoka och människa.

Ingo de Jong, 8:e dan, Hanshi

Hanshi de Jong började träna karate i Australien i slutet av sextiotalet. Till Sverige kom Hanshi de Jong 1973 och han bosatte sig här 1975.
1985 utsågs han av Kaiso Gogen Yamaguchi till chefsinstruktör för Skandinavien.
Några år senare fick han positionen som vicepresident i IKGA och utnämndes till director för Gojukai i Europa. Hanshi de Jong har under åren besökt många länder och spridit Goju-kai karate-do genom uppskattade seminarier. Goju-kais medlemsländer i Europa har också ökat i antal under hans ledning.

Lämna ett svar

Karate för Dig!