För nybörjare

  • För att börja träna karate krävs inga förkunskaper. Många som börjar träna hos oss är helt otränade.
  • I början tränar man ca 1 timme varje gång. Vartefter man stiger i graderna ökas träningsmängden successivt.
  • I träningen ingår bl a stretching, konditions- och styrketräning, grundteknikträning, självförsvar, teori och historik.
  • Vi har löpande intagning under hela terminen i mån av plats – kontakta oss innan du kommer. Vuxna kan provträna två gånger och barn en gång  innan du betalar träningsavgiften.
  • Måndagar tar vi inte emot nybörjare i Senior-gruppen..

Klädsel

  • Under provträningarna och i början går det bra med långa träningsbyxor och t-shirt, vi tränar barfota.
  • Karatedräkt finns att köpa från ca 450 kr och uppåt, kontakta din tränare.

Till alla föräldrar

Ni är hjärtligt välkomna att i Juniorgruppen närvara vid ert barns första träningstillfällen, liksom vid graderingar, tävlingar, uppvisningar och avslutning.
Men ni får stanna i omklädningsrummet under ordinarie träningar. Det underlättar barnens koncentration och instruktörernas arbete – vi slipper ringande mobiltelefoner, småsyskon och samtal i dojon.  På så sätt hoppas vi att ert barn skall få ut ännu mer av träningen.

PERSONUPPGIFTER

Alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi får del av kommer att behandlas av Gojukai Seinan KK i egenskap av personuppgiftsansvarig. Informationen kommer att användas för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Vi kommer aldrig låta tredje part använda dina personuppgifter. Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig.

FORCE MAJEURE

Gojukai Seinan KK ansvarar inte för hinder i eller begränsning av träningsmöjligheter vilka beror på omständigheter utanför klubbens kontroll och som skäligen inte kunnat förutses, undvikas eller övervinnas. Ex på en sådan omständighet kan vara: vatten- och brandskada, strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighetsbeslut, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som part inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter befriar part från fullgörelse av dess skyldigheter. Sådan befrielse gäller under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under tillfredsställande förhållanden. Motparten skall omedelbart underrättas om det föreligger omständigheter som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse.

Saiko Shihan Yamaguchi, 8 Dan, vår ständiga inspirationskälla
Saiko Shihan Yamaguchi, 8 Dan, vår ständiga inspirationskälla

Lämna ett svar

Karate för Dig!