Om Karate-do och en inspirerande Sensei

Att Karate-do betyder mera för mig än att utveckla de här lustiga musklerna på armarnas ovansidor har nog de flesta förstått. Jag tror verkligen på att utvecklas som människa genom fysisk träning. Jag tror också på Saiko Shihan när han säger att man kan ”förbättra sin personlighet” genom Karate-do (se intervjun från Karlskoga). Frågan är hur många som vill?De flesta kan nog erkänna sina fel och brister, men hur många jobbar aktivt på att förbättra något? Jag säger ”jobba på”, för att åstadkomma förändringar tar ju tid, i alla fall för mig. Men endera dagen står jag där med ett oändligt tålamod och har lärt mig hålla snattran. Till dess får Du gärna läsa om någon som har kommit längre, nämligen Tysklands chefsinstruktör Sensei Uschi Karlsson, 4 dan. En del av detta fanns med i reportaget från Karlskoga, här är den kompletta versionen. Låt Dig entusiasmeras av Goju-kais högst graderade kvinna i Europa.

Sensei Uschi Karlsson, 4 dan, chefsinstruktör i Tyskland:

– Karate-do står för värderingar som sann respekt för andra människor och att ta sig tid med och bry sig om dem man möter, menar Sensei Uschi Karlsson, 4 dan.
– Karate-do står för värderingar som sann respekt för andra människor och att ta sig tid med och bry sig om dem man möter, menar Sensei Uschi Karlsson, 4 dan.

Efter att ha tränat Karate-do i många år, har det för mig kommit att betyda mera än en sport. Att träna Karate-do ”bara” som en sport är bra, väldigt hälsosamt, och ger ett stort utbyte av sociala kontakter. Men för mig är det bara en liten del av något mycket större.

Mycket viktigare och värdefullare är att Karate-do står för värderingar som försvinner mer och mer från dagens samhälle. Värderingar som sann respekt för andra människor (nerifrån och upp OCH uppifrån och ner) eller att ta sig tid med och bry sig om dem man möter. Man kan inte vara en egoist som bara ser till sin egen framgång.

De här värderingarna är något som lever inom Goju-kai. För mig har organisationen blivit som en stor familj. Man möter människor från hela världen och skaffar sig nya vänner. Jag är stolt och tacksam över att vara medlem i Goju-kai, som också lär ut briljant Karate-do!

Saiko Shihan är ett kapitel för sig. Hans utstrålning, hans kunskap och hans bemötande – ett sant föredöme. Saiko Shihan förkroppsligar idén om Karate-do och Goju-kai. Min önskan för framtiden är att föra vidare dessa värderingar, sättet att tänka och bemöta andra människor på, till mina elever.

Jag tycker att Goju-kai står för så mycket positivt, jag hoppas att organisationen ska växa och leva kvar för alltid.

Emma Helgesson

Lämna ett svar