Gratulationer till Saiko Shihan Yamaguchi på 78-årsdagen!

Den 28:e september är Saiko Shihans födelsedag och en stor anledning att vara tacksam och fira.

På bilden Saiko Shihan Goshi Yamaguchi tillsammans med Conny Shihan under ett Shihan-seminarium 2018.

Som ledare för I.K.G.A är Saiko Shihan en vänlig och klart lysande ledstjärna för oss alla i Gojukai-familjen.
Vi önskar honom många fler friska och lyckosamma år.

/Gojukai Seinan KK