Force Majeure

Nu hoppas vi att allt kan rulla på som vanligt, men det har varit en väldigt tuff tid. Som ideell förening med liten ekonomi känner vi behov av att klargöra detta:

Force Majeure.
Gojukai Seinan KK ansvarar inte för hinder i eller begränsning av träningsmöjligheter vilka beror på omständigheter utanför klubbens kontroll och som skäligen inte kunnat förutses, undvikas eller övervinnas. Ex på en sådan omständighet kan vara: vatten- och brandskada, strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighetsbeslut, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som part inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter befriar part från fullgörelse av dess skyldigheter. Sådan befrielse gäller under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under tillfredsställande förhållanden. Motparten skall omedelbart underrättas om det föreligger omständigheter som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse.

Tack för er förståelse.

Vänliga karate-hälsningar
Conny Helgesson Ferm & Emma Helgesson
Klubbledare
Gojukai Seinan KK