Stipendium till Sensei Emma!

Sensei Emma har tilldelats ett stipendium ur Prins Bertils och Prinsessan Lilians Idrottsstiftelse.

Stipendiet delas ut till ledare och instruktörer i syfte att ge vidareutbildning inom och utomlands. Detta kommer att ske i Hombu Dojo, Tokyo, under hösten 2017. Säkerligen kommer det att hämtas hem mycket kunskap om att vidareutveckla träningen, klubben och ledarskapet av den. Vi ser fram emot en inspirerande resa!