Kata och Bunkai i Eskilstuna Hombu Dojo!

Det årliga Kata-lägret hölls 3-4 mars och 19 Seinan-kompisar var anmälda.

Undervisningen leddes som vanligt av Hanshi De Jong och bland instruktörerna fanns Conny Shihan, Johan Shihan, Sensei Kha och Sensei Stefan.
I år besöktes lägret av gäster från både Norge och Italien. På bilden nedan Ignazio Shihan och Luciano Shihan tillsammans med Johan Shihan.

Här kommer ett bild-kalas från Eskilstuna Hombu Dojo!